Alexander Makhov

Instytut Studiów Teoretycznych i Historycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie

Doktorant na Wydziale Historycznym (Historiografii i Metodologii Historii), w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie. Asystent w Instytutcie Studiów Teoretycznych i Historycznych, HSE. Pracuje nad rozprawą dotyczcą wiedzy o przeszłości prezentowanej na interaktywnych stronach internetowych. Zainteresowania badawcze: socjologia wiedzy, szczególnia wytwarzanie widzy w życiu codziennym.