Evgenia Abramova

Niezależna badaczka, absolwentka European Urban Cultures (The Free Brussels University, 2014) ukończyła także wydział filozofii na Państwowym Uniwersytecie Moskiewskim (1998). Zajmuje się porównawczymi badaniami warunków pracy robotników sztuki w oskwie i Manchesterze. Uczestniczka projektu "The Committee for the Activation of Collective Memory” a także “May Congress of Art Workers and Unemployed”. Publikuje w Philosophical JournalNew Literary ObserverColta.ruPolit.ruArtLeaks