Nina Sosna

Instytut Filozofii, Rosyjska Akademia Nauk

Pracownik naukowy Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, wykładowczyni kultury wizualnej w moskiewskiej Higher School of Economics (HSE). Zajmuje się zagadnieniami mediów wizualnych, teorii wizualności i współczesnej filozofii; publikowała w Art Journal, Art Dialogue, Critical Mass, Photography.ru oraz w pismach naukowych. Stypendystka Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Goethe Universität (Frankfurt am Main, 2005-2006), członkini zespołu projektu „Alternative Culture Beyond Borders: Past and Present of the Arts and Media in the Context of Globalization” (2007-2010, http://www.alternativeculture.org), realizowanego w ramach HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching, Central European University, Budapeszt