José Esteban Muñoz

(1967–2013). Amerykański krytyk i teoretyk kultury kubańskiego pochodzenia. Wykładowca m.in. New York University. W swoich tekstach koncentrował się m.in. na estetyce queer, sztuce krajów Ameryki Łacińskiej, a także na problematyce mniejszości etnicznych i seksualnych analizowanej z performatywnej perspektywy. Jest autorem książek: Disidentifications. Queers of Color and the Performance of Politics (1999) i Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity (2009).