Krajobraz ze strzelającymi żołnierzami, 2019, 120 x 100 cm

Parada, 2018

Krajobraz z masztami i okopem, 2019, 120 x 100 cm

Krajobraz z trupem, 2018, 120 cm x 100 cm

Krajobraz z popasem, 2018, 120 cm x 100 cm

Krajobraz z czołgiem, 2018, 120 cm x 100 cm

Eksplozje, 2018

Krajobraz z uciekającymi żołnierzami, 2018, 120 cm x 100 cm

Przemarsz, 2018, 240 x 45 cm (również na stronie tytułowej)