Informacja na etykiecie:

„Aby wydobyć węgiel brunatny należy osuszyć złoże odsysając wody głębinowe. Skutkiem tego jest powstawanie zjawiska leja depresyjnego, w czego efekcie wysychają tereny wokół odkrywki. Przykładem może być las łęgowy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki Drzewce. Podmokły teren stał się całkowicie suchy a las umarł. Obecnie można przechadzać się pomiędzy wystającymi z ziemi suchymi pniami drzew, tworzących do niedawna te podmokłe łęgi. Rokitnik, z którego powstał ten sok został zebrany na terenach po odkrywkowych w Wielkopolsce Wschodniej. Rokitnik jest jedną z nielicznych roślin dobrze przyjmujących się na tych terenach”

Stoisko Rokitnikowej Hałdy na wystawie Najpiekniejsza Katastrofa, CSW Kronika, Bytom

Zdegradowany teren wokół odkrywki Jóźwin 2b, gm. Kleczew

Słoneczniki, które odrodziły się, pomimo, że została już zdjęta wierzchnia warstwa humusu – pierwszy etap wejścia odkrywki. Prawdopodobnie wcześniej było tu pole słoneczników.

Składowisko popiołów po spaleniu węgla brunatnego z Elektrowni Pątnów.

Takie składowiska są zalewane wodą, która nabiera intensywnie turkusowego koloru. Turkusowe jeziora są cąłkowicie biologicznie martwe.

Hałda rokitnikowa, pierwsze zbiory, wrzesień 2018

Plaża w Przyjezierzu.

Wysychające jezioro Ostrowskie. Poprzez szybki proces wysychania podzieliło się obecnie na dwa oddzielne zbiorniki.

Stoisko Rokitnikowej Hałdy na wystawie “Najpiękniejsza Katastrofa”, CSW Kronika, Bytom

Wideo promocyjne Hałdy Rokitnikowej przedstawiające hałdę Jóźwin.

Stoisko promocyjne Hałdy Rokitnikowej / Brzoskwinia w gminie Kleczew

Tymczasowe mobilne stoisko promocyjne Hałdy Rokitnikowej, nieoficjalnie przemycone na teren konferencji COP24 w Katowicach, gdzie była możliwość degustacji rokitnika wielkopolskiego oraz innych przetworów / Brzoskwinia z wysiedlonej przez kopalnię miejscowości Izabelin

Stoisko Rokitnikowej Hałdy na wystawie „Najpiękniejsza Katastrofa” w Kronice w Bytomiu.

Przetwory z gruszek i brzoskwin zebraneych w wysiedlonej przez kopalnie miejscowości Izabelin. Miejscowość już nie istnieje.

Nieistniejący już dom w Izabelinie, widok ze spaceru na google street view

Dom w Izabelinie

Nieistniejący już dom w Izabelinie, widok ze spaceru na google street view

Dom w Izabelinie

Informacja na etykiecie wykorzystującej to zdjęcie:

„Podczas budowy odkrywki, kopalnia przesiedla całe miejscowości. Według prawa mieszkańcy zobowiązani są do opuszczenia swoich domów za co dostają odszkodowanie. Nie mogą jednak podjąć decyzji o pozostaniu na miejscu. Wiąże się to nie tylko z trwałą zmianą funkcji danego obszaru: usunięciem wsi wraz infrastrukturą i otaczającymi ją polami uprawnymi, ale też z zerwaniem więzi społecznych i zniszczeniem lokalnej społeczności. Brzoskwinie, z których powstał ten produkt zostały zabrane w wysiedlonej przez kopalnię miejscowości Izabelin (gmina Kleczew), w ostatnich tygodniach jej istnienia.”

Stoisko Hałda Rokitnikowa na targach tradycji regionalnych w skansenie, muzeum okręgowe w Koninie

Tymczasowe mobilne stoisko Hałda Rokitnikowa w czasie trwania COP24 w Katowicach

Początkowo stoisko miało funkcjonować w Pawilonie Dobry Klimat na rynku, jednakże na znak protestu zdecydowałam się je zamknąć po tym jak okazało się, że odbyć się tam mają warsztaty dla dzieci organizowane przez Lasy Państwowe oraz Jastrzębską Spółkę Węglową. Następnie stoisko przeniosło się na Rondo Sztuki oraz do Climate Hub. Rokitnikowa Hałda brała też udział w kilku panelach dyskusyjnych m.in. panelu organizowanym przez proVeg international.