fot: Bartolomeo Kaczenas

Kultywacja – Ogólnopolski Festiwal Krótkich Filmów Rolniczych (2015)

Festiwal Kultywacja miał na celu prezentację i próbę analizy krótkich filmów, umieszczanych na portalu YouTube, przedstawiających codzienną pracę na roli. Tworzone przez młodych rolników, zazwyczaj kilkuminutowe filmy z podkładem muzycznym, pokazują rolnictwo jako źródło dumy i satysfakcji. Pokaz festiwalowy i konkursowy zostały zorganizowane we współpracy z grupą twórców filmów, którzy byli też gośćmi festiwalu, zaś do przeanalizowania i skomentowania zjawiska zaproszono badaczy wsi, specjalistów do spraw rolnictwa, etnografów, socjologów i publicystów.

Projekt był próbą̨ refleksji nad zjawiskami i problemami współczesnej wsi, takimi jak kwestie społeczno-ekonomiczne, mechanizacja i industrializacja rolnictwa, sposoby produkcji żywności i ekologia. Tym samym filmy zaprezentowane na festiwalu zostały potraktowane jednocześnie jako materiał estetyczny i badawczy – swoisty dokument ogromnej i często niedostrzeganej zmiany społecznej, jaka dokonała się na wsi na fali modernizacji lat 70. i po wejściu Polski do UE. Projekt miał również na celu krytyczne odniesienie się do kwestii stereotypowych reprezentacji polskiej wsi, stosunkowo rzadko wychodzących poza projekcje i schematy wpisujące się w dialektykę idylli i zepsucia. Był też próbą odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie ma tego rodzaju twórczość́ dla lokalnych i internetowych społeczności.

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Fot. Bartolomeo Koczenasz

I miejsce – Przemek Utkowski

Agri-Care (2017-18)

Nagroda dla najlepszego pracodawcy zatrudniającego imigrantów zarobkowych w sektorze rolnym na Jersey jest stworzona we współpracy z pracownikami. Sposób i kryteria jej przyznawania wyłonią się w cyklu dyskusji głównie z polskimi pracownikami fizycznymi, poznając ich warunki pracy, doświadczenia i oczekiwania. Polegając na swojej „pamięci dotykowej” podczas każdej sesji stworzą oni gliniane ziemniaki.

Jersey Royals to najważniejszy towar eksportowy na Jersey, stanowiący około 70% produkcji rolnej, a typowy pracownik przemysłu ziemniaczanego każdego sezonu przerabia tony ziemniaków; sadząc, zbierając, sortując i pakując. Gliniane ziemniaki i opowieści pracowników zostaną publicznie zaprezentowane i rozpowszechnione przy użyciu specjalnie stworzonych honesty boxes, a proces zostanie udokumentowany w formie wideo. Jeden z glinianych modeli powstały w trakcie dyskusji i wybrany jako idealny ziemniak zostanie odlany w brązie i jako nagroda-trofeum wręczony najlepszemu pracodawcy.

Stworzone na zlecenie Morning Boat and Jersey Art House.

Alien Species: Archiwum Pracownika Migrującego Jersey (2017-2018)

Tytuł projektu nawiązuje do „Aliens Restriction Act” uchwalonego na Jersey w 1920 roku, który nakładał restrykcyjne regulacje na wszystkich cudzoziemców żyjących na wyspie czy ją odwiedzających, włączając w to kobiety pozostające w związku małżeńskim z cudzoziemcami oraz wszelkie osoby obcego pochodzenia. „Alien cards” były wydawane aż do lat 60., w większości francuskim pracownikom rolnym.

Najbardziej popularne na Jersey uprawy nie są miejscowe: ziemniaki zostały sprowadzone do Europy w XVI wieku, ale nie zyskały dużej popularności aż do końca XVIII. Zaczęto uprawiać je na Jersey dopiero w XIX wieku, jednak Royal Jersey to jedyna odmiana ziemniaka, która figuruje w systemie regionalnych produktów rolnych Unii Europejskiej (Protected Designation of Origin). Tytuł projektu jest prowokacją mającą skłaniać do refleksji nad ideami i problemami związanymi z migracją roślin i ludzi; a także sposobem w jaki sposób ludzie i rośliny mogą stać się lokalnymi lub pozostać obcymi w zależności od bieżących politycznych oraz ekonomicznych interesów.

Fot. Alicja Rogalska

Fot. Alicja Rogalska