Andrzej Leder

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

filozof kultury, psychoterapeuta, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor m.in. "Nieświadomość jako pustka" (Warszawa 2001), "Przemiana mitów, czyli wojna o obrazy" (Warszawa 2004), "Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit" (Warszawa 2007) oraz "Prześniona rewolucja" (Warszawa 2014).