Agata Pyzik

Dziennikarka, krytyczka. Pisze o kulturze, sztuce, estetyce i polityce do publikacji książkowych oraz dla wielu czasopism w Wielkiej Brytanii i w Polsce, m.in „The Guardian”, „The Wire”, „Frieze”, "Calvert Journal" „Dwutygodnik.com”, "Polityka", „Krytyka Polityczna”, „Szum”. Autorka książki Poor but Sexy. Culture Clashes in Europe East and West, wydanej przez angielskie wydawnictwo Zero Books (2014). Interesuje się kulturą krajów realnego socjalizmu, okresem zimnej wojny i transformacją ustrojową w krajach postkomunicztycznych.