Lauren Berlant

English Department, University of Chicago

Autorkę interesuje, w jaki sposób tryby uczestnictwa u społeczeństwie zachowują krytyczne i optymistyczne formy przywiązania to tego, co polityczne jako mmiejsca wspólnotowego trwania i potencjalności. Autorka The Anatomy of National Fantasy (1991), The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture (2009), The Queen of America Goes to Washington City: Essays on Sex and Citizenship (1997) oraz Cruel Optimism (2011). Redaktorka tomów Intimacy (2000), Our Monica, Ourselves: Clinton and the Affairs of State (z Lisą Duggan 2001) oraz Compassion: the Culture and Politics of an Emotion (2004).