Tony Bennett

University of Western Sydney

Profesor teorii społeczno-kulturowej w Centre for Cultural Research na University of Western Sydney w Australii. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię literatury, kulturoznawstwo, socjologię kultury oraz badania muzeów. Odegrał istotną rolę w wypracowaniu australijskiego podejścia do cultural policy studies. Opublikował m. in. książki Outside Literature (1990) oraz The Birth of the Museum (1995). Współredaktor pisma „Journal of Cultural Economy” oraz serii „Culture, Economy and the Social” wydawanej przez Routledge.