Mateusz Halawa

Instytut Filozofii i Socjologii PAN School of Form

Mateusz Halawa pracuje jako asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i jako kierownik zespołu humanistyki i nauk społecznych School of Form.