Agnieszka Pajączkowska

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Kulturoznawczyni, animatorka kultury, autorka projektów kulturalnych i artystycznych. Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Kultury Polskiej UW. Przygotowuje pracę doktorską Nieprzezroczyste. Historie fotografii wernakularnej w Polsce 1923–1990. Zajmuje się pamięcią o Zagładzie, edukacją wizualną, historią mówioną. Współtworzy m.in. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Towarzystwo Krajoznawcze KRAJOBRAZ, Stowarzysznie Katedra Kultury, Kolektyw Terenowy. Współpracuje m.in. z Domem Spotkań z Historią (współkuratorka wystawy „Album rodzinny: SPOJRZENIA”), Fundacją im. Zofii Rydet (projekt „Coś, co zostanie. Lokalne działania z Zapisem socjologicznym Zofii Rydet”), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (działania edukacyjne do wystaw „Zapis 1979-1990” oraz „Robiąc użytek”). Autorka projektu Wędrowny Zakład Fotograficzny, który realizuje od 2012 roku (www.wedrownyzakladfotograficzny.pl). Stypendystka MKiDN w dziedzinie „Sztuki wizualne”.