Anna Michalak

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Magister ekonomii (SGH) i psychologii (UW). Pracowała jako asystentka w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie doktorantka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki UW oraz nauczyciel akademicki Warsaw International Studies in Psychology na UW.