Ryan Conrath

Oberlin College

Wykłada filmoznawstwo w Oberlin College; jego zainteresowania naukowe to ciało i ucieleśnienie w fotografii i kinie awangardowym. Publikował w "Bright Lights Film Journal" oraz "InVisible Culture".