Becky Bivens

University of Illinois at Chicago

Doktorantka historii sztuki na University of Illinois at Chicago. Zajmuje się teoriami estetyki i afektu w odniesieniu do sztuki abstrakcyjnej w połowie wieku XX.