Tomasz Żukowski

Instytut Badań Literackich PAN

Historyk literatury, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN (Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej oraz Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem). Zajmuje się dyskursem publicznym w Polsce, funkcjami obrazów Żyda i ich rolą w definiowaniu polskiej tożsamości oraz narracjami o PRL-u i komunizmie po roku 1989. Autor książki Obrazy Chrystusa w twórczości Aleksandra Wata i Tadeusza Różewicza (2014), współautor pracy Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000 (z Elżbietą Janicką, 2016), współredaktor i współautor tomów: Rok 1966. PRL na zakręcie (2014), Zagłada w „Medalionach” Zofii Nałkowskiej. Tekst i konteksty (2016), Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (1) (2016). Publikował także w „Gazecie Wyborczej”, „Przeglądzie” i „Przekroju”.