Katarzyna Słoboda

Muzeum Sztuki w Łodzi

Kuratorka zainteresowana ciałami w ruchu, doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi.