Agnieszka Mikulska

PWSFTviT w Łodzi

Studiuje montaż filmowy w łódzkiej Szkole Filmowej.