Katarzyna Warmuz

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski

Ur. 1992. Doktorantka kulturoznawstwa. Jej zainteresowania skupione są wokół sztuki miejskiej i jej wpływu na gentryfikację przestrzeni miejskiej. Celem jej badań naukowych jest opisanie politycznego uwarunkowania sztuki muralistycznej.