Marcin Stachowicz

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Absolwent psychologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół związków wizualności i polityki, teorii krytycznej oraz współczesnych prakyk kultury wizualnej. Członek Zespołu Teorii Ruchomego Obrazu przy ZFiKW. Krytyk filmowy, dwukrotnie wyróżniony w konkursie im. Krzysztofa Mętraka, laureat pierwszej nagrody w konkursie "Powiększenie". Stały współpracownik portalu Filmweb.com. Publikował w "Więzi", "Res Publice", "Kulturze Liberalnej", "Małej kulturze współczesnej".