Witek Orski

http://witekorski.eu/

Ur. 1985. Absolwent filozofii i fotograf. Interesują go relacje pomiędzy obrazami, bada społeczne funkcje fotografii, samo medium i jego miejsce w polu sztuki. Mieszka i pracuje w Warszawie.