Michał Kozłowski

Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Filozof, socjolog i publicysta. Wykłada w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Współredaguje kwartalnik „Bez Dogmatu” i miesięcznik „Le Monde Diplomatique. Edycja Polska”. Publikował m.in. w „Open Democracy”, „Il Manifesto Globale”, „Les Contretemps”, „Les Possibles”, „Politics and Culture”, „Res Publice Nowej”, „Krytyce Politycznej”, tygodniku „Przegląd”. Jego najnowsza książka Znaki równości (2016) poświęcona jest problemowi społecznego konstruowania równości.