Sebastian Jagielski

Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński

Filmoznawca, adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książki Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym (2013), współredaktor tomów Ciało i seksualność w kinie polskim (2009) i Kino polskie jako kino transnarodowe (2017). Publikował między innymi w „Kwartalniku Filmowym”, „Tekstach Drugich”, „Studies in European Cinema” i „Studies in Eastern European Cinema”.