Agnieszka Więckiewicz

ORCID Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

(od 2021 roku Sobolewska). Literaturoznawczyni i kulturoznawczyni. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Langues, Littératures et Civilisations Étrangères na paryskiej Sorbonie. Doktorantka w École Doctorale IV: Civilisations, cultures, littératures et sociétés na Sorbonie i w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze XIX i XX wieku. Siedem szkiców z antropologii wrogości (2020). Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich”, „Widoku. Teoriach i Praktykach Kultury Wizualnej”, „Praktyce Teoretycznej” i „Dialogu”. Współpracuje z czasopismem krytycznoliterackim „Mały Format”. Laureatka Diamentowego Grantu (2018–2022), dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członkini Collegium Invisibile oraz tutorka Krajowego Funduszu na Recz Dzieci.