Małgorzata Maria Grąbczewska

Małgorzata Maria Grąbczewska

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie academia.edu ORCID

Doktor nauk o sztuce, zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Jej badania nad fotografią są ściśle związane z kwestią praktyk kulturowych, materialności i tego, jak obraz funkcjonuje w dyskursie politycznym i społecznym. Aktualnie realizuje projekt Fotografia – narodziny nowoczesności. Antologia tekstów finansowany w programie NPRH.