Aleksandra Janus

Antropolożka i literaturoznawczyni, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, kuratorka programu „Laboratorium muzeum”, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, współzałożycielka grupy badawczej „Kierunek zwiedzania”. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Kulturami Pamięci UJ. Interesują ją zagadnienia z obszaru studiów nad dziedzictwem, muzeologii i studiów pamięciowych. Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Dekadzie Literackiej” oraz „Dwutygodnik.com”.