Marta Rakoczy

ORCID Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. (ur. 1979) – kulturoznawczyni, filozofka, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW. Zajmuje się antropologią pisma, antropologią edukacji oraz kulturowymi studiami nad dzieciństwem. Autorka książek: Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego (Warszawa 2012), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (Warszawa 2018). Współredaktorka publikacji: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014), Antropologia praktyk językowych (2016), Historia mówiona w praktykach humanistycznych (2019). Tłumaczka książek z zakresu teorii piśmienności. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem przy IEiAK UW i współinicjatorka Kooperatywy Pacyfistycznej działającej przy IKP UW.