Michał Herer

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Adiunkt w Instytucie Filozofii UW. Publikował teksty poświęcone filozofii i kulturze współczesnej, w tym książki: Gilles Deleuze. Struktury - Maszyny - Kreacje (Universitas, Kraków 2006), Filozofia aktualności. Za Nietzschem i Marksem (WN PWN, Warszawa 2012)oraz Pochwała przyjaźni (WN PWN, Warszawa 2017). Tłumaczył m. in. Althussera, Deleuze'a, Foucaulta i Theweleita.