Andrzej Leśniak

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Historyk sztuki, filozof. Laureat organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki konkursu im.ks. prof. Szczęsnego Detloffa na najlepszą pracę naukową młodego historyka sztuki (2009). Autor książek: Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy (2013), Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki (2010), Topografie doświadczenia: Maurice Blanchot i Jacques Derrida (2003).