Grzegorz Niziołek

Katedra Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Polska ORCID

Profesor UJ. Zajmuje się polskim i europejskim teatrem XX i XXI wieku, tradycją romantyczną w polskim teatrze, sztuką reżyseii i krytyką teatralną, a także związkami teatru i historii. Napisał: Sny, komedie, medytacje (2000), Sobowtór i utopiaTeatr Krystiana Lupy (1997), Warlikowski. Extra ecclesiam (2008), Ciało i słowo. Szkice o teatrze Tadeusza Różewicz Polski Teatr Zagłady (2013). Otrzymał stypendium Fulbrighta w CUNY.