Andrzej Marzec

Andrzej Marzec

Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu academia.edu

Filozof, krytyk filmowy, adiunkt w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu. Redaktor „Czasu Kultury” zainteresowany dekonstrukcją, widmontologią, współczesną estetyką oraz współczesnym kinem greckim. Autor książki Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności (Warszawa 2015).