Maria Wiśniewska

Uniwersytet Jagielloński

Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się performatywnością współczesnych muzeów historycznych.