Małgorzata Litwinowcz-Droździel

Małgorzata Litwinowcz-Droździel

Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski ORCID academia.edu

Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej UW UW. Jej zainteresowania badawcze to historia kultury polskiej i litewskiej XIX wieku oraz problemy przemian modernizacyjnych, a także zagadnienia związane z popularyzacją historii kultury. Autorka książek Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta (2019), O starożytnościach litewskich. Mitologizacja historii w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (2008), współautoredaktorka wydania pamiętnika Marii Jadwigi Strumff Spostrzeżenia nad ludźmi. Szczere wyznania Massażystki (2021) oraz tomów Praktyka-utopia-metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016) i Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczanie procesów modernizacyjnych w Polsce 1821-1929 (2017).