Marta Maliszewska

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Studentka filozofii i historii sztuki na studiach drugiego stopnia w kolegium MISH UW. Pracuje w dziale edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Publikowała między innymi w czasopiśmie „The Polish Journal of Aesthetics” oraz w tomie zbiorowym Dyskursy widzialności. Słowa a obrazy.