Mateusz Falkowski

Instytut Kultury UJ

Ur. 1976. Filozof, autor książek O maszynach. T. 1. Wiek XVII a filozofia techniki (2014) oraz Twórca i perspektywy (2014). Wykłada na UJ i w School of Form.