Roma Sendyka

Roma Sendyka

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński ORCID

Wykładowczyni w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim.  Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), Od kultury ja do kultury siebie (2015), współredaktorka kilku tomów na temat badań pamięci. W 2011 uczyła na University of Chicago. Kieruje grantem „Awkward Objects of Genocide” (TRACES, Horyzont 2020) oraz zespołem badawczym realizującym grant „Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa” (NPRH).