Wojciech Szymański

Wojciech Szymański

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Krytyk i historyk sztuki, niezależny kurator, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Autor książki Postminimalizm i sztuka po nowoczesności. Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman (2015). Obecnie pracuje nad książką poświęconą sztuce i (nie)pamięci Wielkiej Wojny w Polsce pt. Chłopcy malowani. Fragmenty dyskursu wojennego. Członek polsko-niemiecko-brytyjsko-hiszpańskiego projektu badawczego CruSev: Cruising the Seventies: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures, w którym wraz z Karolem Radziszewskim przygotowuje cykl wystaw i publikacji poświęconych polskim fenomenom queerowym przed 1989 rokiem.