Nicolas Mirzoeff

Nicolas Mirzoeff

New York University

Profesor mediów, kultury i komunikacji na New York University. Od 2013 roku wykłada również kulturę wizualną na Middlesex University w Londynie. Autor An Introduction to Visual Culture(1999), The Visual Culture Reader (1998), Watching Babylon. The War in Iraq and Global Visual Culture (2005), The Right to Look. A Counterhistory of Visuality (2012) oraz Jak zobaczyć świat (2015; polskie wydanie 2016). W 2012 roku rozpoczął prowadzenie codziennego bloga poświęconego ruchowi Occupy, a w 2014 roku rozpoczął otwarty projekt pisarski After Occupy: What We Learned. Obecnie pracuje nad książką wstępnie zatytułowaną The Visual Commons #BlackLivesMatter, poświęconą tworzeniu się wizualnych wspólnot od rewolucji haitańskiej aż do ruchu Black Lives Matter.