Adrian Switzer

Adrian Switzer

Adrian Switzer jest artystą i pisarzem mieszkającym w Kansas City w stanie Missouri. Publikował artykuły w czasopismach i książkach na temat takich teoretyków sztuki, artystów i autorów, takich jak Donald Judd, J.K. Huysmans, Nietzsche, Benjamin, Deleuze, Derrida, Laszlo Krasznahorkai i Guy Debord, a także prezentował swoje prace wizualne na wystawach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Obecnie bada performanse i instalacje Vito Acconciego do książki o performansie jako formie krytyki kultury.

Error