Elaine Freedgood

Elaine Freedgood

New York University

jest profesorką języka angielskiego na Uniwersytecie Nowojorskim. Jest autorką książek Victorian Writing About Risk: Imagining a Safe England in a Dangerous World (Cambridge, 2000); The Ideas in Things: Fugitive Meaning in the Victorian Novel (Chicago, 2006); oraz Worlds Enough: The Invention of Realism in the Victorian Novel (Princeton, 2019). Badania Freedgood koncentrują się na szeroko rozumianych archiwach; osobliwych historiach powieści; współczesnej globalnej fikcji; teorii krytycznej, zwłaszcza marksistowskiej, postkolonialnej i queerowej; poezji konceptualnej, prozie i sztuce wizualnej. Mail: ef38@nyu.edu

Error