Julian Skowronek

Katedra Performatyki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński ORCID

Filolog klasyczny i student performatyki na UJ. Na co dzień zajmuje się queerowym aktywizmem i łączeniem studiów z pracą zarobkową.

Error