Aleksy Wójtowicz

Aleksy Wójtowicz

Absolwent Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Krytyk i historyk sztuki, redaktor Magazynu „Szum”. Interesuje się kulturą wizualną, socjologią sztuki oraz historią polskiego pola sztuki po 1989 roku. Członek AICA oraz nieformalnej grupy Konsorcjum Praktyk Postartystycznych. Współpomysłodawca inicjatywy Rok Antyfaszystowski.

Error