Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk

Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet Wrocławski ORCID

Historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Interesuje się funkcjonowaniem w sztuce kategorii takich jak wzniosłość, niewyobrażalne, numinosum, sacrum czy niesamowite. Doktorat obroniony w IS PAN poświęcił kategorii wzniosłości w polskiej sztuce współczesnej.