Mischa Twitchin

Mischa Twitchin

Wydział Teatru i Performansu, Goldsmiths, University w Londynie

Starszy wykładowca na Wydziale Teatru i Performansu, Goldsmiths, University w Londynie. Jest autorem rozdziałów w kilku tomach zbiorowych i artykułów w czasopismach, takich jak "Memory Studies", "Contemporary Theatre Review" i "Performance Research" (którego numer "On Animism", 24.6, również współredagował). Jego książkę he Theatre of Death – the Uncanny in Mimesis: Tadeusz Kantor, Aby Warburg and an Iconology of the Actor opublikowało Palgrave Macmillan.