Joan Copjec

Joan Copjec

Department of Modern Culture and Media, Brown University

Profesor współczesnych mediów i kultury na Uniwersytecie Browna. Była dyrektorką Center for the Study of Psychoanalysis and Culture na Uniwersytecie w Buffalo i redaktor naczelną czasopisma lacanowskiego, "Umbr(a)". Jest autorką książek: Read My Desire: Lacan against the Historicists (1994); Imagine There's No Woman: Ethics and Sublimation (2002); oraz w przygotowaniu Cloud: Between Paris and Tehran. Zredagowała również wiele książek, w tym Jacques Lacan's Television (1990); Shades of Noir (1993); Supposing the Subject, (1994); Radical Evil (1996); oraz Giving Ground: The Politics of Propinquity (1999).