Gavin Edmonds

Gavin Edmonds

2014 - 2022. MA - PhD work 1992 - 2014. BA - MA work Instagram

Gavin Edmonds jest artystą/badaczem, który niedawno ukończył doktorat oparty na praktyce. W swoich badaniach wykorzystuje freudowską koncepcję Nachträglichkeit, jako sposób myślenia o tym, jak i dlaczego artyści identyfikują się z pracami innych artystów i jakie procesy działają, gdy to się dzieje.

Error