Małgorzata Stępnik

Małgorzata Stępnik

Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ORCID

prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doktor hab. filozofii, pracuje na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka monografii: Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki (2010), Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku (2016), jak również licznych artykułów w dziedzinie filozofii sztuki, estetyki i krytyki artystycznej, (m. in. na łamach Arts, Cultural Critique, Slavia Meridionalis, Tekstualia The Polish Journal of Aesthetics). Członkini AICA i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

Error