Marcin Krawczyk

Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ORCID

Adiunkt w Katedrze Estetyki i Filozofii Kultury UMCS. W swoich ostatnich badaniach koncentruje się na znaczeniu tego, co estetyczne i wizualne w świecie finansów, a w szczególności rynków finansowych. Publikował w takich czasopismach, jak „The Polish Journal of Aesthetics”, „Contemporary Aesthetics”, „Kultura i Wartości”, „Visual Studies”.