Marta Olesik

Instytut Studiów Politycznych PAN ORCID

Marta Olesik, filozofka, pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Autorka książek Mieszczanin na górze Moria i Kwadrat przebity włócznią.